Mer om BWRT

 

ÄR BWRT VÄRLDENS SNABBASTE TERAPI?

FORSKNING OCH VETENSKAP BAKOM BWRT

OBS!

Endast terapeuter som är certifierade i BWRT® är berättigade att utföra sessionerna!

Det kvalitetssäkrar metoden för Din egen trygghet.

 

Samtliga certifierade terapeuter som är registrerade har även andra terapiformer att erbjuda om BWRT® inte anses vara den mest lämpliga för precis det Du vill ha hjälp med: http://www.bwrt.org/practitioners

Neuroner är informationsbärare i hjärnan och elektrisk aktivitet uppstår.

Bakgrund till BWRT®

Har vi ingen fri vilja?

Ibland tycks vi göra saker som vi inte förstår varför vi gör. Saker bara händer. Varför sa jag så där? Varför gjorde jag så? Jag kunde inte stoppa mig

från att ...

Terence Watts inspirerades av Benjamin Libet's experiment som tycktes påvisa att vi människor inte har den fria vilja på det sätt vi tror att vi har.

Beslut är redan tagna omedvetet om ageranden, reaktioner, handlingar och känslor redan innan vi kan ta medvetna beslut.

 

Han forskade i frågor som:

 • Varför vi inte kan få oss själva från att sluta göra saker
 • Varför vi ibland känner som att vi inte kan göra något vi verkligen skulle vilja göra
 • Varför vi ofta begränsar oss från att leva livet
 • Varför vi ibland ger upp något utan att ens försöka helhjärtat
 • Varför en del situationer sätter igång obekväma känslor utan att vi har en aning om varför.
 • Varför många typer av terapi inte alltid fungerar som vi vill att de ska

 

och det resulterade i den snabbt växande metod som han kallar Brain Working Recursive Therapy® , BWRT®

eller som den kallas i vissa länder: Brain Working Recursive Technologi®

Läs gärna mer på: www.bwrt.org

BRAIN WORKING RECURSIVE THERAPY®

En helt ny terapiform

 

Inner Image är först i Sverige att erbjuda Brain Working Recursive Therapy - BWRT®

På det här sidan kan du läsa om:

 • hur en typisk session i BWRT® går till
 • hur BWRT® fungerar
 • vetenskapen bakom BWRT®

En typisk session med BWRT®

En man söker hjälp för klaustrofobi (rädsla för små utrymmen).

Han har ett konkret och känslostarkt minne från 9-årsåldern när brorsan stängde in honom i en garderob och höll för dörren så att han inte kunde komma ut. Han blev rädd och fick panik.

Mannen vill bli fri från klaustrofobin men vill inte uppge vem som stängde in honom. Det enda mannen behöver berätta är att han har klaustrofobi och att han kan minnas en gång när han hade klaustrofobiska känslor.

 

Mannen guidas sedan att arbeta med sina egna tankar kring det minnet i en tankeslinga som kopplar samman dåtid-nutid och framtid på det speciella sätt som gör BWRT® unikt.

Efter några repetitioner resulterar det i att hjärnan processar den nya informationen (skapad och befäst i tankeslingan) och en helt ny respons är skapad. I det här fallet innebär det att mannen kan vistas i små utrymmen utan att känna obehag.

 

Den svenske neurologen David Ingvar har myntat uttrycket ”minne av framtiden”. För överlevnad är ett prospektivt minne av värde. Den kunskapen är central i BWRT® men används till mycket mer än enbart överlevnad.

Hur BWRT® fungerar.

BWRT® baseras på den vetenskapligt accepterade idén om hur hjärnan processar information.

 

Hjärnan kontrollerar all stimuli från omgivningen som hämtas in via våra fem sinnen. Den informationen kontrolleras automatiskt och blixtsnabbt i en minnesbank för att undersöka om liknande information redan finns lagrad. (Om ingen liknande information finns som kan matchas mot inkommande, skapas en ny mall att matcha framtida information mot).

När hjärnan finner en matchning sänds elektriska signaler genom miljontals nervbanor i enorma hastigheter till kroppen för att berätta vad vi ska göra eller inte göra.

 

Processen är så snabb att vi kan befinna oss mitt uppe i en reaktion av något slag redan innan vi ens förstår vad som händer.

 

Exempelvis när en person med spindelfobi ser en spindel kommer en omedelbar reaktion med bla adrenalinpåslag, hjärta som bultar, fjärilar i magen, yrsel och handsvett och ibland även ångest och panik. Den beror på att den personens hjärna har lagrat informationen spindel=hot och tolkat det som en fara för personens överlevnad (trots att personen vet logiskt att spindeln är ofarlig).

Det går inte att viljemässigt stoppa en sådan reaktion eftersom det handlar om en instinkt. Reaktionen startas redan innan du har möjlighet att påverka den.

 

BWRT® kodar in ny information i hjärnan så att reaktionen blir på det sätt Du önskar (så länge det är rimligt).

Fördjupande information om BWRT®

Du förstår säkert vid det här laget att BWRT ® inte liknar någon annan terapi. Den är inte någon variant på NLP, EFT, KBT, TFT, EMDR, hypnos, healing, energiterapi, kinaterapi eller vad som nu kan finnas på vare sig den ”alternativa” marknaden eller den inom traditionell medicin. Här presenteras en helt ny syn på det undermedvetna som är ”användarvänlig” och enkel för gemene man att förstå och ta till sig – samtidigt som det är ett elegant sätt att leverera terapi som når bortom den kritiska faktorn.

 

Benjamin Libet's experiment som ifrågasätter den fria viljan.

BWRT ® är unik och inspirerades av Benjamin Libet (2003 års vinnare av det virtuella nobelpriset i psykologi) som genom en serie försök och experiment bevisade att vi inte har så mycket fri vilja på det sätt vi tror att vi har, vilket är exakt varför vi kan uppleva så många ”men varför i hela världen sa jag/gjorde jag så där?” eller ”varför känner jag så här?”.

 

Libet påvisade att det uppstår en mätbar väntetid (0,330 sekunder) mellan det ögonblick då hjärnan agerar på något stimuli och vi blir medvetna om det. Med andra ord; när vi väl vet/förstår vad vi gör är vi redan i full färd med att göra det. Just det där är inget nytt beträffande den fysiska hjärnan men märk väl att även beslutet att förändra det vi gör är redan taget innan det når vårt medvetna! Här är en länk till ett You Tubeklipp som visar precis det.

 

Finessen är att med BWRT ® har vi möjlighet att arbeta i det exakta intervallet mellan starten av en handling och när vi blir medvetna om den. Det ger oss möjlighet att eliminera negativa, destruktiva tankebanor så fullständigt att det är som om de aldrig funnits.

 

Terence Watts (ursprungligen dataingenjör, och senare en av Englands ledande psykoterapeuterna och tillika författare till ett stort antal böcker mm) utvecklade BWRT ® 2012. Rafiq Lockhat (psykolog i Sydafrika) blev sedan samarbetspartner till utbildningarna och han säger att ”under mina 24 år som psykolog har jag aldrig sett terapi fungera så snabbt, så effektivt och så bestående – det är häpnadsväckande!”

 

Avlägsnar oönskade responser

BWRT ® är utformat att kunna avlägsna känslomässiga responser från minnen som är djupt besvärande och skapa nya nervbanor som inte har det gamla oönskade känslomässiga responserna knutna till sig.

Nervbanorna tränas under proceduren, så att klientens hjärna förstår att det är de nya mönstren som ska användas i framtiden.

 

Inte ens aktiva försök att trigga fram den gamla responsen lyckas

Varje ny erfarenhet (verklig eller tänkt) skapar en ny mall. Faktum är att direkt sessionen är över känner klienten inga negativa responser till det som brukade trigga fram besvären oavsett hur mycket man än försöker få fram dem!

 

BWRT ® ligger helt i linje med de senaste neurovetenskapliga rönen, särskilt det limbiska systemets sätt att fungera och kan förklara:

 • Reflexer
 • Irriterande beteenden
 • Jag kunde inte rå för det
 • Varför gjorde jag så där?
 • Det var inte det jag avsåg

 

"Innehållsfri" terapi.

Till största delen är den här terapiformen vad man kallar ”innehållsfri” då det inte är nödvändigt för utövaren att känna till all bakgrund och alla detaljer till besvären. Klientens egen tankeprocess är fullt tillräckligt för att skapa lättnad från symptomen och deras mönster.

 

Proceduren följer ett strikt protokoll som säkrar upp maximal effektivitet och fullständig säkerhet.